Activerend Onderwijs

...because open source matters

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

‘Lesgeven kun je leren’

Peter van der Velden is een veelzijdig mens die al ruim 30 jaar in het onderwijs zit. Zijn passie voor onderwijs en lesgeven heeft geleid tot Activerend Onderwijs waarbij effectief lesgeven en studiesucces centraal staan.

 

Hij houdt van lesgeven. Al tijdens zijn studie wiskunde en elektrotechniek aan de Technische Universiteit in Delft in de jaren 70, verzorgde hij onderwijs aan studenten. Peter van der Velden: “Ik vond het toen al leuk om een ander iets te leren dat ik zelf goed beheers. En ik had natuurlijk als student ook een baantje nodig.”

Het is dus geen verrassing dat Peter voor een carrière in het onderwijs heeft gekozen. "Onderwijs", zegt Peter, "is het doorgeven van onze cultuur. Voor een deel bestaat die cultuur uit expliciete kennis en vaardigheden. Er zijn ook veel aspecten die niet goed expliciet te maken zijn zoals de sociale en de culturele attitude. Opvoeden hoort ook bij het onderwijs, met name bij jonge kinderen, maar als je het heel erg ruim opvat, hoort het zelfs bij hoger onderwijs zoals het HBO.”

 

Innerlijke drang

Niet iedereen is geschikt voor het leraarschap. Peter: “Ik vermoed dat je tenminste een zekere innerlijke drang moet hebben, al kan ik die niet goed benoemen; enig idealisme zal daar wel bijhoren. En je moet zeker bepaalde capaciteiten hebben. Maar het is ook een vak dat je kunt leren.”

Peter van der Velden in vogelvlucht

peter082org● 1946   geboren in Delft

● 1968 -1980  studeren en werken bij Elektrotechniek en Wiskunde aan TU Delft

● 1980 -1988  leraar exacte vakken op middelbare scholen (v.o., m.b.o.)

● 1988 - 2006 leraar wiskunde en techniek aan Hogeschool INHOLLAND Haarlem

● 1996 - 2000 projectleider onderwijsvernieuwing

● 2007 -2008  opleiding tot professional trainer (De Galan School voor Training, Den Haag)

● 2007 - heden  Trainer en adviseur in het onderwijs

Publicaties: Wiskunde voor het hoger onderwijs; Academic Service / SDU,
    Den Haag; 2004   (zelfstudieboeken voor hoger wiskundeonderwijs)

Interview met Peter van der Velden door journalist Simon Jacobus

Je bent dus een idealist?

“Ik ben idealistisch ingesteld, maar realistisch genoeg om te aanvaarden dat de praktijk anders is.”

Maar toch……

Het blijft mooi om les te geven.

Peter: “Soms zie je werkelijk dat een leerling het leren als een verrijking ervaart, als ie plotseling iets snapt. En je weet dat álle leerlingen wijzer worden van je lessen, al is het soms niet precies zoals je het voor ogen had.”

Waarom ben je Activerend Onderwijs begonnen?

“Op de scholen waar ik werkte, zag ik dat veel docenten niet erg efficiënt lesgeven waardoor leerlingen afhaakten want die lessen gaven de studenten een afwachtende en consumerende houding. Effectief onderwijs richt zich dus op de praktijk van het lesgeven; het zorgt ervoor dat lesgeven efficiënt en (weer) leuk wordt.

Heb je voldoende bagage om andere docent professionals te kunnen onderwijzen?

“Ik kan goed communiceren met docenten. Ik ben jarenlang docent geweest, ik heb meer dan 30 jaar in het onderwijs gezeten. Ik heb op de universiteit gewerkt, op de Mavo, in het MBO en de laatste 18 jaar aan in het HBO. Ik weet ook wat managers belangrijk vinden.. Ik weet wat er speelt, ook op onderwijskundig gebied. Bij mij hoeft men niet sceptisch te zijn, door mijn achtergrond kan ik goed met mensen in het onderwijs praten.

Waarom vind jij Activerend Onderwijs zo leuk?

“Na een wat sceptische houding zie ik docenten - na een demo-les van mij - verrast reageren met: ‘Hé, kan het ook zo?’. Dan daag ik ze uit om mijn adviezen eens uit te proberen en vervolgens ervaren ze dat 't ze nog lukt ook. Doordat de docentcompetentie toeneemt, doordat de professionals anders gaan lesgeven, komen studenten voorbereid.naar de lessen, doen actief mee, maken goed werk en slagen meestal in een keer voor het vak.”

Een win-win situatie?

“Absoluut. Goed voor de student, goed voor de docent, goed voor de onderwijsinstelling.”