Activerend Onderwijs

...because open source matters

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Competentiegericht toetsen

optimale combinatie van toetsen en assessments


Soms worden onderwijsonderdelen en competenties naast elkaar getoetst.
Vaak heeft men dan veel werk aan allerlei herkansingen, soms tot in latere leerjaren.
Wanneer de beoogde competenties en die deeltoetsen of deelopdrachten volledig samenhangen, is het mogelijk om te toetsen zonder al die bewerkelijke herkansingen.
Dat is in veel gevallen heel goed en met weinig middelen te realiseren.
Resultaat:    samenhang van kennis, vaardigheden en competenties
én   tevreden docenten   én   tevreden studenten