Activerend Onderwijs

...because open source matters

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

een opleidingsmanager

Jorien Schreuder, opleidingsmanager ED&I, Amsterdamse Hogeschool voor Techniek heeft Peter van der Velden ingehuurd om de docenten Activerend Onderwijs te geven om de docentbekwaamheid te optimaliseren.

"Twee jaar geleden hebben we een traject gedaan hoe we de lessen in basisvakken, zoals  natuur- en wiskunde, beter konden maken, met het idee: hoe krijgen we de studenten aan het werk? We hebben de hulp van Peter ingeroepen.”

Feedback geven

“Wat we van Peter hebben geleerd is ons onderwijs goed te analyseren en daarna op de problemen een antwoord te formuleren. Hoe kun je ervoor zorgen dat je als docent korter aan het woord bent en dat de studenten buiten de les zélf aan het werk gaan? Tot dan toe hadden we een systeem van colleges waarbij een docent lang aan het woord was. Er werden daarna wel werkcolleges gegeven die bedoeld waren om studenten aan het werk te krijgen maar dat lukte niet genoeg.”

“Wat er aan gekoppeld is, is dat docenten frequent hun studenten feedback geven hoe ze ervoor staan. Elke week nemen we een soort toetsje af en niet - zoals voorheen - pas na een week of acht een groot tentamen. Elke week krijgen studenten inzicht in wat ze goed doen en wat beter kan. Als docent weet je bijvoorbeeld al heel snel – binnen 3 weken –  of het slecht gaat met een student. Daar kun je dan sneller op inspringen. Waar we de studenten ook mee helpen is dat ze er elke week voor wérken, dus niet pas vlak voor een tentamen, zoals studenten meestal doen. Daardoor maak je het ook weer aantrekkelijker voor studenten.”

Enorme opsteker

“Voor de docenten was Activerend Onderwijs uiteindelijk heel stimulerend, want het was natuurlijk een punt: hoe krijg je docenten zo ver dat ze Activerend Onderwijs gaan toepassen? Maar nadat onze docenten de training hadden gevolgd en effectief onderwijs zijn gaan geven, was het studiesucces opmerkelijk. Door de nieuwe manier van lesgeven had 75 procent van de studenten de propedeuse in één keer afgerond. Dat was daarvoor maar 40 procent. Voor de Hogeschool van Amsterdam een enorme opsteker.”