Activerend Onderwijs

...because open source matters

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

een directeur

Arnold Monsfort – voormalig directeur HTS Haarlem waar Peter van der Velden jaren les heeft gegeven en studiesucces boekte:

"Als ik eerlijk ben en zonder te overdrijven kan ik wel zeggen dat de manier van lesgeven van Peter van der Velden uniek is. Zijn aanpak is heel goed. Hij had al vroeg door dat het oude wiskundeonderwijs waarbij de leraar centraal staat en niet de student, niet de juiste manier van lesgeven is. Je moet jongelui zodanig trainen dat ze vraagstukken goed kunnen oplossen."

Peter is een echte onderwijsvernieuwer

"Peter heeft ze geleerd problemen zódanig te formuleren dat bij wijze van spreken een computer het begrijpt, en dat de computer het verder kan oplossen. Dan ben je dus erg goed analytisch bezig, omdat je zo zelfs problemen kunt oplossen die je onmogelijk alleen met het hoofd kunt doen. Dat was uniek omdat het nergens gebeurde en eigenlijk nog steeds niet gebeurt. Heel veel leraren zijn erop tegen, die zitten nog in de traditie van wantrouwen tegen de computer. Peter liep toen al mijlen voorop, hij is een onderwijsvernieuwer."

"Ik heb Peter zeven jaar als docent meegemaakt. Ik heb toen gezien dat hij goed is in het coachen van collega's. Hij moest proberen om de vakdocenten in een team te laten samenwerken. Als er iets moeilijk is, is het om vakdocenten te laten samenwerken. Docenten zijn vaak zo individueel. 't Was dapper wat Peter deed en de docenten die de samenwerking toelieten waren naderhand blij met het resultaat.