Activerend Onderwijs

...because open source matters

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Ervaringen met Activerend Onderwijs

Doel van Activerend Onderwijs

Doel van Activerend Onderwijs is om studenten actief te laten leren, niet alleen tijdens de lessen maar zeker ook buiten de lessen. Pas dan krijg je optimaal studierendement.
Diverse betrokkenen vertellen over hun ervaringen met deze vorm van effectief onderwijs.
 

een directeur

Arnold Monsfort – voormalig directeur HTS Haarlem waar Peter van der Velden jaren les heeft gegeven en studiesucces boekte:

"Als ik eerlijk ben en zonder te overdrijven kan ik wel zeggen dat de manier van lesgeven van Peter van der Velden uniek is. Zijn aanpak is heel goed. Hij had al vroeg door dat het oude wiskundeonderwijs waarbij de leraar centraal staat en niet de student, niet de juiste manier van lesgeven is. Je moet jongelui zodanig trainen dat ze vraagstukken goed kunnen oplossen."

Lees meer...
 

een opleidingsmanager

Jorien Schreuder, opleidingsmanager ED&I, Amsterdamse Hogeschool voor Techniek heeft Peter van der Velden ingehuurd om de docenten Activerend Onderwijs te geven om de docentbekwaamheid te optimaliseren.

"Twee jaar geleden hebben we een traject gedaan hoe we de lessen in basisvakken, zoals  natuur- en wiskunde, beter konden maken, met het idee: hoe krijgen we de studenten aan het werk? We hebben de hulp van Peter ingeroepen.”

Lees meer...
 

studenten

Marco Kramer en Vincent Bijman (inmiddels derdejaars studenten aan de HvA) vertellen over hun ervaringen met activerend onderwijs. 

Marco: Vanaf het begin van onze studie kregen we activerende lessen van onze theoriedocenten.

Vincent: De uitleg van nieuwe leerstof was wel kort maar juist genoeg om aan de slag te gaan. En je was gemotiveerd om je goed voor te bereiden want je problemen werden altijd serieus besproken.

Lees meer...
 

een docent / cursist

Kevin Cowan, docent van de opleiding Ondernemen, Innoveren & Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam heeft Activerend Onderwijs gevolgd zodat hij leerde om effectief les te geven.

"Ik ken Peter van der Velden via de opleiding, waar ik werk. Hij heeft mij geholpen om activerend les te geven. Ik was nieuw op school en had weinig ervaring in lesgeven omdat ik daarvoor in de commerciële wereld werkte. Peter stelde voor om mij te begeleiden. Daar heb ik veel baat bij gehad."

Lees meer...