Activerend Onderwijs

...because open source matters

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Hoe werkt activerend onderwijs?

Activerend Onderwijs betekent activerend lesgeven, active learning. Wat houdt dat precies is?
In hoeverre is effectief lesgeven makkelijk te leren?
Goed onderwijs zorgt ervoor dat docenten efficiënt met de lestijd en hun kennis omgaan en dat ze studenten weten te entameren, enthousiast weten te maken voor de leerstof, zodat ze er hard voor gaan werken. Een ideaal dat eigenlijk veel makkelijker te bereiken is dan menigeen denkt.

 

De taken van een docent bij activerend onderwijs
 • Bij de voorbereiding van de lessen richt u zich niet zozeer op het uitleggen van de leerstof
  maar meer op de beoogde leeractiviteiten van de leerlingen
 • Motiveer de studenten met zeer korte presentaties 
 • Laat hen weten dat ze met al hun vragen en problemen naar de les komen zodat die gezamenlijk kunnen worden opgelost 
 • Geef de studenten altijd feedback op hun aanpak 
 • Help studenten wel af en toe met uitleg van iets lastigs of  het demonstreren van een voorbeeld

"Daar heb ik toch allemaal geen tijd voor in m'n lessen! Dus hoe doe ik dat dan?"

Peter van der Velden, van Activerend Onderwijs, kan het u leren !

 

"Ook goed voor managers"

●●●●ervaringsdeskundige Arnold Monsfort (voormalig directeur HTS Haarlem) aan 't woord:
“Het lesgeven dat Peter van der Velden aan collega’s probeert te leren is uniek. Toen hij bij ons op de Hogeschool Haarlem werkte, had hij al vroeg door dat het oude wiskundeonderwijs - waarbij niet de student maar de leraar centraal staat - niet werkt. Je moet juist de jongelui centraal stellen en ze zodanig trainen dat ze zelf de problemen kunnen oplossen.”
“Peter ging bij ons op school de leraren coachen, zorgen dat ze in een team gingen samenwerken. Als er iets moeilijk is in het onderwijs is het wel om docenten te laten samenwerken. De meeste docenten zijn namelijk individualisten. Maar het lukte. Peter liet de docenten in teamverband nieuw lesmateriaal ontwikkelen en zorgde ervoor dat ze de oude lesmethodes en hun eigen functioneren kritisch onder de loep namen.
Als dat gebeurt, wordt het onderwijs beter en dat is ook goed voor de managers in het onderwijs.”

 

Te bereiken doel als uitgangspunt

Normaliter wordt de leerstof als uitgangspunt voor de les genomen. Dan gaat het er al gauw om welke boeken, welke stof moet de docent in een studiejaar hebben behandeld?.
Bij effectief onderwijs worden de te bereiken leerdoelen voor de studenten als uitgangspunt genomen, dus: Wat willen we dat ze weten en kunnen? En bovenal: hóe kunnen de studenten zich die kennis en kunde eigen  maken? Die vraagstelling bepaalt namelijk de leeractiviteiten van de studenten, die door de docent worden geactiveerd.
Activerend Onderwijs zorgt er voor dat studenten/cursisten actief meedoen én voorbereid naar de les komen! Dat is pas effectief lesgeven.
Door mee te doen wordt een les leuk, wordt er optimaal geleerd, met als gevolg optimaal studiesucces, wat goed is voor de student maar ook voor de docent professional én voor de hoger onderwijs instelling.

 

Activerend Onderwijs kort samengevat
 • Er wordt niet uitgegaan van de leerstof maar van te bereiken competenties
 • Daarmee wordt de leerstof bepaald en worden concrete leerdoelen afgeleid
 • Vervolgens worden de benodigde leeractiviteiten van de cursisten bedacht en vastgesteld
 • De lessen worden steeds zo ingericht dat de studenten/cursisten daar actief mee bezig zijn
Laatst aangepast op vrijdag, 19 februari 2010 16:10