Activerend Onderwijs

...because open source matters

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Active Learning

Hoe werkt activerend onderwijs?

Activerend Onderwijs betekent activerend lesgeven, active learning. Wat houdt dat precies is?
In hoeverre is effectief lesgeven makkelijk te leren?
Goed onderwijs zorgt ervoor dat docenten efficiënt met de lestijd en hun kennis omgaan en dat ze studenten weten te entameren, enthousiast weten te maken voor de leerstof, zodat ze er hard voor gaan werken. Een ideaal dat eigenlijk veel makkelijker te bereiken is dan menigeen denkt.

 

De taken van een docent bij activerend onderwijs
  • Bij de voorbereiding van de lessen richt u zich niet zozeer op het uitleggen van de leerstof
    maar meer op de beoogde leeractiviteiten van de leerlingen
  • Motiveer de studenten met zeer korte presentaties 
  • Laat hen weten dat ze met al hun vragen en problemen naar de les komen zodat die gezamenlijk kunnen worden opgelost 
  • Geef de studenten altijd feedback op hun aanpak 
  • Help studenten wel af en toe met uitleg van iets lastigs of  het demonstreren van een voorbeeld

"Daar heb ik toch allemaal geen tijd voor in m'n lessen! Dus hoe doe ik dat dan?"

Peter van der Velden, van Activerend Onderwijs, kan het u leren !

 

"Ook goed voor managers"

●●●●ervaringsdeskundige Arnold Monsfort (voormalig directeur HTS Haarlem) aan 't woord:
“Het lesgeven dat Peter van der Velden aan collega’s probeert te leren is uniek. Toen hij bij ons op de Hogeschool Haarlem werkte, had hij al vroeg door dat het oude wiskundeonderwijs - waarbij niet de student maar de leraar centraal staat - niet werkt. Je moet juist de jongelui centraal stellen en ze zodanig trainen dat ze zelf de problemen kunnen oplossen.”
“Peter ging bij ons op school de leraren coachen, zorgen dat ze in een team gingen samenwerken. Als er iets moeilijk is in het onderwijs is het wel om docenten te laten samenwerken. De meeste docenten zijn namelijk individualisten. Maar het lukte. Peter liet de docenten in teamverband nieuw lesmateriaal ontwikkelen en zorgde ervoor dat ze de oude lesmethodes en hun eigen functioneren kritisch onder de loep namen.
Als dat gebeurt, wordt het onderwijs beter en dat is ook goed voor de managers in het onderwijs.”

Laatst aangepast op vrijdag, 19 februari 2010 16:10 Lees meer...